El Masnou - Ocata 19/05/2024 06:17 UTC (ts: 19/05/2024 06:15)
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 16.1 °C ( °C) 16.9 °C 15.2 °C
 Humitat 89 % ( %) 90 % 87 %


 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 5 µg/m3 7 µg/m3 4.9 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 8 µg/m3 12 µg/m3 7.0 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 11 µg/m3 14 µg/m3 8.5 µg/m3
Qualitat de l'aire (càlcul www.weatherlink.com) 8 (good) 12
Valor momentani de partícules PM1 PM2.5 8 (baixa) 12 (moderada) 7.3 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa


 Pluja Diària Mensual Anual

 Pluja 0 mm 22.8 mm (atm. 22.8) 280.0 mm (atm. 24.6)