Els Hostalets de Balenyà 05/12/2023 15:03 (ts: 05/12/2023 15:03)
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 8.3 °C ( °C) 9.6 °C 3.7 °C
 Humitat 73 % ( %) 82 % 71 %


 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 15 µg/m3 30 µg/m3 14.2 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 21 µg/m3 49 µg/m3 19.7 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 24 µg/m3 64 µg/m3 21.1 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 PM2.5 21 (moderada) 49 (alta) 17.9 µg/m3
(m. 24 h.):
acceptable

windy