Els Hostalets de Balenyà 19/05/2024 04:31 (ts: 19/05/2024 04:31)
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 11.9 °C ( °C) 12.6 °C 11.3 °C
 Humitat 85 % ( %) 85 % 76 %


 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 6 µg/m3 6 µg/m3 3.6 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 7 µg/m3 8 µg/m3 4.2 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 7 µg/m3 9 µg/m3 4.6 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 PM2.5 7 (baixa) 8 (baixa) 4.2 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa

windy