Sant Martí de Canals 01/03/2024 10:17 UTC
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 10.8 °C (24.1 °C) 10.8 °C 3.7 °C
 Humitat 42 % (25 %) 72 % 42 %


 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 0 µg/m3 8 µg/m3 0.4 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 0 µg/m3 14 µg/m3 0.7 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 0 µg/m3 16 µg/m3 0.8 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 PM2.5 0 (baixa) 14 (moderada) 1.6 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa


 Pluja Diària Mensual Anual

 Pluja 0 mm 0 mm (atm. 0) 73.6 mm (atm. 0)