Ávila - La Colilla 05/12/2023 15:34 UTC (ts: 05/12/2023 15:30)
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 10.9 °C ( °C) 11.8 °C 6.4 °C
 Humitat 60 % ( %) 78 % 59 %


 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 4 µg/m3 109 µg/m3 2.0 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 4 µg/m3 182 µg/m3 3.1 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 4 µg/m3 192 µg/m3 3.9 µg/m3
Qualitat de l'aire (càlcul www.weatherlink.com) 4 (good) 182
Valor momentani de partícules PM1 PM2.5 4 (baixa) 182 (nivell d'emergència) 2.2 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa