Ávila - La Colilla 20/04/2024 20:56 UTC (ts: 20/04/2024 20:55)
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 22.3 °C ( °C) 30.0 °C 12.9 °C
 Humitat 30 % ( %) 71 % 23 %


 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 0 µg/m3 30 µg/m3 1.7 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 0 µg/m3 47 µg/m3 2.2 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 0 µg/m3 58 µg/m3 2.6 µg/m3
Qualitat de l'aire (càlcul www.weatherlink.com) 0 (good) 47
Valor momentani de partícules PM1 PM2.5 0 (baixa) 47 (alta) 2.1 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa


 Pluja Diària Mensual Anual

 Pluja 0 mm 0 mm (atm. 0) 0 mm (atm. 0)